Eigen kracht waar het kan.
Begeleiding waar het nodig is.
Levenskwaliteit als resultaat.

Vluchtelingen en kerken in Almelo

Gastvrijheid: samen in actie.Kerken zijn samen met vluchtelingen onderweg naar hun onzekere toekomst.
Op 15 juni krijgt deze bijeenkomst een vervolg als alle kerken van Almelo bijeen komen om samen na te denken over de gastvrijheid voor en samenwerking met vluchtelingen.
Zie ook bij de agenda hiernaast.


De conferentie Toekomst Kerk en Dorp deed stof opwaaien: er is veel in beweging!
Actueel op de website van ons project: Logo van project Kerk en Dorp

Het verslag van de conferentie treft u hier ook aan. De Nieuwsbrief van KerkenDorp.nl is hier te lezen.

Wat doen we, onze activiteiten.

1. Samen met het Beraad Bezoekwerk Twente stimuleren van ontmoeting en aandacht. Daartoe trainen we bezoekers en coördinatoren.

2. We begeleiden het nieuwe interreligieuze "Team Bruggen Bouwen" in Enschede dat optreedt bij problemen en conflicten.

3. "Geloof, duurzaamheid en toekomst": activeren van aandacht voor milieu en duurzaamheid.

4. "Gastvrij Overijssel": met lokale inzet worden vluchtelingen opgenomen in de samenleving.

5. "Verbinden in toekomst: kerkgebouw en gemeenschappen", zoals met "Weerselo op Weg": vitaliseren van de (dorps-)gemeenschap.

6. Inclusief Noaberschap": provincie Overijssel, zoals "Ruimte voor Anders zijn" in Zwolle en Twente
Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO)
OK Facebook Twitter E-mail a a a

Agenda

8/05Deventer: We zijn al geroepen! >
15/06Almelo: kerken en vluchtelingen >